homeชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา การถ่ายภาพเบื้องต้น
personperson_add
ชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา การถ่ายภาพเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา (56120609 213)
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา การถ่ายภาพเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10446

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาพถ่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)