นางสาวกิตติยา ฐานะ เลขที่ 12 ชั้น ม.5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าเรียนกันเยอะๆๆนะคร้า