ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 8
ผู้สอน

นาย กิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10454

สถานศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่องการใช้งานโปรแกรม photoshop


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.