ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 12

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่องการใช้งานโปรแกรม photoshop