homeการวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา
personperson_add
การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา

ผู้สอน
นาย ไสว ภู่ทับทิม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1046

สถานศึกษา
ราชภัฎ ธราการนบุรีสมุทรปราการ

คำอธิบายชั้นเรียน

 การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)