การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา


ผู้สอน
นาย ไสว ภู่ทับทิม
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา

รหัสวิชา
1046

สถานศึกษา
ราชภัฎ ธราการนบุรีสมุทรปราการ

คำอธิบายวิชา

 การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books