homeชีววิทยา ม.6
person
ชีววิทยา ม.6

ผู้สอน
นาย สิทธิชัย ทองทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10466

สถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

คำอธิบายวิชา

ศึกษา สำรวจข้อมูล ทำการทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนการสอนชีววิทยา ม.6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)