homeชีววิทยา ม.6
personperson_add
ชีววิทยา ม.6

ผู้สอน
นาย สิทธิชัย ทองทา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10466

สถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา สำรวจข้อมูล ทำการทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนการสอนชีววิทยา ม.6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)