ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ผู้สอน
นาย จรัญ รัตนศุภสิริ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

รหัสวิชา
1047

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนากวาง

คำอธิบายวิชา

เปิดชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books