homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้สอน
นาย จรัญ รัตนศุภสิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1047

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เปิดชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)