ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้สอน

นาย จรัญ รัตนศุภสิริ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1047

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนากวาง

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.