homeห้องเรียนสุขศึกษาแห่งอนาคต
personperson_add
ห้องเรียนสุขศึกษาแห่งอนาคต

ผู้สอน
ดร. สุมน คณานิตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนสุขศึกษาแห่งอนาคต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10470

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)