homeห้องเรียนสุขศึกษาแห่งอนาคต
person
ห้องเรียนสุขศึกษาแห่งอนาคต

ผู้สอน
ดร. สุมน คณานิตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนสุขศึกษาแห่งอนาคต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10470

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)