homeห้องเรียนสุขศึกษา ชั้น ม.1/1
personperson_add
ห้องเรียนสุขศึกษา ชั้น ม.1/1

ผู้สอน
ดร. สุมน คณานิตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนสุขศึกษา ชั้น ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10471

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)