ผู้สอน
ดร. สุมน คณานิตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนสุขศึกษา ชั้น ม.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10471

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1