homeง 32101 วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ระดับ ม.4
person
ง 32101 วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ระดับ ม.4

ผู้สอน
สมนึก แสงอรุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 32101 วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ระดับ ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10472

สถานศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

คำอธิบายวิชา

ไมโครซอฟต์เวิร์ด

วัตถุประสงค์   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)