เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 32101 วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ระดับ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมนึก แสงอรุณ

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ไมโครซอฟต์เวิร์ด

วัตถุประสงค์