ผู้สอน
ชัชวาล จินรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ป.6.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10476

สถานศึกษา

โรงเรียนอุดมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสุริยะจำลอง