homeวิทยาศาสตร์ป.6.5
personperson_add
วิทยาศาสตร์ป.6.5

ผู้สอน
ชัชวาล จินรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ป.6.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10476

สถานศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสุริยะจำลอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)