homeวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
person
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

ผู้สอน
อรุณวรรณ กลั่นกลึง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10481

สถานศึกษา
โรงเรียนท้ายหาด

คำอธิบายวิชา

ศึกษาปัญหาพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)