homeง30304 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
ง30304 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง นันทา ตุ้มทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30304 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10482

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอได้เป็นอย่างดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)