homeค33201เสริมทักษะคณิตศาสตร์ม.6กลุ่ม1
person
ค33201เสริมทักษะคณิตศาสตร์ม.6กลุ่ม1

ผู้สอน
นางสาว ลัดดา ด่านวิริยะกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค33201เสริมทักษะคณิตศาสตร์ม.6กลุ่ม1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10483

สถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

คำอธิบายวิชา

ผลการเรียนรู้ ค33201เสริมทักษะคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)