homeง16101การงานอาชีพและเทคโนโลยี
personperson_add
ง16101การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
ศุภนุช ประพิณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง16101การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10485

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง16101การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)