homeวิชาทักษะวัฒนธรรม ม.6/2
person
วิชาทักษะวัฒนธรรม ม.6/2

ผู้สอน
นาย ฮัมดาน อ่อนหวาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาทักษะวัฒนธรรม ม.6/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10489

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาทักษะวัฒนธรรมเป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)