homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

ผู้สอน
หนูนา สุขสงวน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10496

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตย

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)