homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

ผู้สอน
หนูนา สุขสงวน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10496

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเตย

คำอธิบายวิชา

วัตถุประสงค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)