อ.16101 ภาษาอังกฤษ ป.6
ผู้สอน

อภิชาติ บัวทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อ.16101 ภาษาอังกฤษ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10507

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนหาด

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์รายวิชา

นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.