homeชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาษาไทย
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาษาไทย

ผู้สอน
person
นาง สำเภา นพรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10516

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านถนน(ประสมทรัพย์ประชานุกูล1)

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)