homeชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาษาไทย
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาษาไทย

ผู้สอน
นาง สำเภา นพรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10516

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านถนน(ประสมทรัพย์ประชานุกูล1)

คำอธิบายวิชา

ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)