เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรีย์พร ศรีวัฒนะ

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัตถุประสงค์รายวิชา (สร้างได้หลายรูปแบบข้อความ ตาราง อื่น ๆ)

1.

2.

3.