ผู้สอน
ทัสนี นวรตน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10524

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา สาระศาสนา