homeมาตราตัวสะกด ป.3
personperson_add
มาตราตัวสะกด ป.3

ผู้สอน
นางสาว อุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มาตราตัวสะกด ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10525

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาเล้า

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วค่อยอ่านใบความรู้จากนั้นก็ทำแบบทดสอบหลังเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)