homeมาตราตัวสะกด ป.3
person
มาตราตัวสะกด ป.3

ผู้สอน
นางสาว อุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มาตราตัวสะกด ป.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10525

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเสาเล้า

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วค่อยอ่านใบความรู้จากนั้นก็ทำแบบทดสอบหลังเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)