มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย 6 คน หญิง 9 คน