ผู้สอน
นาย รัตนพงษ์ แก้วลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10529

สถานศึกษา

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย คน หญิง คน รวม คน