นายเจนณรงค์ ใจเเน่น

คำอธิบายชั้นเรียน

เชิญ  เชิญ>>>>>ห้องเรียนนี้มีเเต่หมอลำ(พูดเล่น) มาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับ