homeการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม .3/3
person
การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม .3/3

ผู้สอน
ใจงาม ชาวสวน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม .3/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10536

สถานศึกษา
โรงเรียนบรบือ

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)