homeอบรม classstart ที่ สสค
personperson_add
อบรม classstart ที่ สสค

ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรม classstart ที่ สสค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10537

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรม classstart ให้ครูอาจารย์ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)