Math เมพๆ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนสำหรับให้เด็กๆฝึกทำโจทย์ข้อสอบทางคณิตศาสตร์

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2558