homeการศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
personperson_add
การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1054

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน ปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)