homeการศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
person
การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1054

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียน ปกติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)