homeชีวเคมี
personperson_add
ชีวเคมี

ผู้สอน
อภิชญา นรารัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีวเคมี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10544

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวเคมี พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)