homeภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
personperson_add
ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
นางสาว ณัชชา สังข์หิรัญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10545

สถานศึกษา
มหาวทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาพูด บทสนทนาในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)