homeภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
person
ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
นางสาว ณัชชา สังข์หิรัญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10545

สถานศึกษา
มหาวทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

คำอธิบายวิชา

ภาษาพูด บทสนทนาในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)