homegeology
personperson_add
geology

ผู้สอน
นางอรุทัย เดชสุภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
geology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10552

สถานศึกษา
สิงห์สมุทร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  โลก ดาราศาสตร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)