เคมี

ผู้สอน
นิภาพร เพียงจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10553

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อะตอมของธาตุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)