วิทยาศาสตร์

วารี ชมชื่น

ขาณุวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาฟิสิกส์