homeวิชาภาษาไทย ม. 1
person
วิชาภาษาไทย ม. 1

ผู้สอน
สุวรรณี ีจุสมใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาไทย ม. 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10565

สถานศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

คำชี้แจง   ให้นักเรียน..........
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)