homeประถมศึกษา
personperson_add
ประถมศึกษา

ผู้สอน
นางสาว พาตีเมาะ คาวาจิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10566

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลปะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)