homeครูวิทยาศาสตร์
personperson_add
ครูวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
จตุพงศ์ ทองนวล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ครูวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10567

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ทุกแขนง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)