Thai languge

ผู้สอน
ภัทรพงศ์ จำปาวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Thai languge

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10570

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)