เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง นิตยา วานิชพิพัฒน์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 (บ้านสาขันหอม)

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปบาร์โมเดล