homeคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
personperson_add
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ผู้สอน
person
นาง นิตยา วานิชพิพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10572

สถานศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 (บ้านสาขันหอม)

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปบาร์โมเดล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)