คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นิตยา วานิชพิพัฒน์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 (บ้านสาขันหอม)

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปบาร์โมเดล