homeดนตรีนาฏศิลป์
personperson_add
ดนตรีนาฏศิลป์

ผู้สอน
รุ่งฤดี นนทภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ดนตรีนาฏศิลป์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10578

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

นาฏศิลป์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)