homeนิเทศติดตามสถานศึกษา
person
นิเทศติดตามสถานศึกษา

ผู้สอน
person
กันยารัตน์ ไวคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นิเทศติดตามสถานศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10580

สถานศึกษา
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำอธิบายวิชา

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)