homeคณิตศาสตร์ขั้น ป.๔
person
คณิตศาสตร์ขั้น ป.๔

ผู้สอน
นาง นิตยา วานิชพิพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ขั้น ป.๔

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10596

สถานศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ (บ้านสาขันหอม)

คำอธิบายวิชา

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)