homeคณิตศาสตร์ขั้น ป.๔
personperson_add
คณิตศาสตร์ขั้น ป.๔

ผู้สอน
person
นาง นิตยา วานิชพิพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ขั้น ป.๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10596

สถานศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ (บ้านสาขันหอม)

คำอธิบายชั้นเรียน

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)