homeภาษาอาหรับ
person
ภาษาอาหรับ

ผู้สอน
นางสาว พาตีเมาะ คาวาจิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอาหรับ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10602

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสนทนาภาษาอาหรับพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)