วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
ผู้สอน

นางสาว สุมนา คูนาคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10603

สถานศึกษา
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.