homeวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

ผู้สอน
นางสาว สุมนา คูนาคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10603

สถานศึกษา
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์

คำอธิบายวิชา

การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)