การดำเนินธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต


ผู้สอน
นาย พุทธินคร ต้อยสำราญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การดำเนินธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

รหัสวิชา
1061

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

คำอธิบายวิชา

วิชา การดำเนินธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการ การวางแผนทางธุรกิจ ในระบบการค้าออนไลน์ การจัดการเว้บไซต์ การถ่ายภาพเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ การประชาสัมพันธืเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books