การดำเนินธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับชั้นเรียนวิชา การดำเนินธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการ การวางแผนทางธุรกิจ ในระบบการค้าออนไลน์ การจัดการเว้บไซต์ การถ่ายภาพเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ การประชาสัมพันธืเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์