ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สังคมศึกษา)

ปัญญา พรยา

ตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษาฯ