homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สังคมศึกษาฯ)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สังคมศึกษาฯ)

ผู้สอน
ปัญญา พรยา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สังคมศึกษาฯ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10613

สถานศึกษา
ตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระวิชาสังคมศึกษาฯ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)