ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สังคมศึกษาฯ)

ปัญญา พรยา

ตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระวิชาสังคมศึกษาฯ