homeสังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
สมเจตน์ ผิวอ่อน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10616

สถานศึกษา
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)