เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมเจตน์ ผิวอ่อน

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

วิชาเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3