homeประถมศึกษาปีที่1-3
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่1-3

ผู้สอน
สุนทร หนูอินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่1-3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1062

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรวมนักเรียนที่มีอายุระหว่าง7-9ปี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)