ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

นันท์นภัส ภู่ภมร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.