เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว นันท์นภัส ภู่ภมร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ

เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.