ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว นันท์นภัส ภู่ภมร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ

เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.