homeศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
person
ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ผู้สอน
นางสาว นันท์นภัส ภู่ภมร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10620

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ

คำอธิบายวิชา

เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)