ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.